Home / Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Tartalom:
1. Az Á.SZ.F. alkalmazása
2.  A reklámfilm szerződés létrejötte
2/a. Csomagajánlatok
2/b. Egyedi ajánlatok
3. Hirdetési szerződés létrejötte
4. Kampány szerződés létrejötte
5. Fizetési rendelkezések
6. Adatvédelem
7. Tanácsadás
8. Munkavégzésre vonaktozó rendelkezések
9. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések
10. Elálláshoz való jog
11. Jogviták esetére

 

1. Az Á.SZ.F. alkalmazása

1.1 A vállalkozó, mint: a www.webshoptv.eu weboldal üzemeltetője és tulajdonosa: A Te Vagy a Sztár Reklám és Multimédiafejlesztő Ügynökség Kft. Minden jog fenntartva © 2013. Címünk:1034. Budapest Szőlő utca 28/a. Ügyvezető: Halas Viktor Adószám:14241509­2­41 Cégjegyzék szám:01­09­895190 Kapcs.:: www.webshoptv.eu Az árajánlat érvényes 2013­.12­.31-­ig. a Te Vagy a Sztár Reklám és Multimédiafejlesztő Ügynökség Kft. jelen szerződésben továbbiakban webshoptv.eu

1.2. A webshoptv.eu szállításai és szolgáltatásai – ha a webshoptv.eu és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen Á.SZ.F. rendelkezései alapján teljesülnek.

1.3. Az Á.SZ.F. alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelő és a webshoptv.eu közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a webshoptv.eu és a Megrendelő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen Á.SZ.F.–et kell alkalmazni a webshoptv.eu szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Megrendelő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

 2. A reklámfilm szerződés létrejötte

2.1 A webshoptv.eu saját gyártású reklám, oktató, promóciós, stb. ­filmeket készít Megrendelőinek, azokat adott szempontok szerint bemutatja honlapján a www.webshoptv.eu oldalon valamint facebook adatfolyamában és a youtube­-on.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden a webshoptv.eu által készített filmnek minden joga a webshoptv.eu-­t illeti, ugyanakkor a megrendelőnek természetes joga van megvásárolni a webshoptv.eu által, a Megrendelő számára készített film(ek) teljes szerzői jogait.

2.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a forgatást lemondania, csak a forgatás dátumát megelőző harmadik napig áll módjában. Amennyiben a forgatást megelőző napokon, vagy aznap mondja le, a webshoptv.eu munkáját hátráltatná, és ezért a megbízó az előlegről lemond. Az előleg minden esetben min.50% átutalással vagy készpénzben fizetve. Átutalás esetén a közlemény rovatba be kell írni, a megrendelő személy nevét, aki a megrendelő kapcsolattartója. (Lásd megrendelő lap).

2.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshoptv.eu a reklámjaiban és termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a webshoptv.eu beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.5 Megrendelő az elvégzendő munkát írásban a webshoptv.eu oldalon elérhető csomag ajánlatokhoz tartozó nyomtatványok kitöltésével – aláírva és interneten keresztül e­mail útján vagy kinyomtatva, postai úton visszaküldve, rendelheti meg. Megrendelő a megrendelő lapon adja meg az elvégzendő munka leírását. Kétség esetén a webshoptv.eu a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Megrendelőt.

2.6 A szerződés a webshoptv.eu és a Megrendelő között, a webshoptv.eu által megküldött és a Megrendelő által elfogadott árajánlat aláírásával és az előleg befizetésével jön létre.

2.7 Amennyiben a webshoptv.eu a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Megrendelő ezen nyilatkozatának webshoptv.eu általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. A webshoptv.eu egyes megrendeléseket, a megrendelt munka fajtájára, illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a webshoptv.eu a megrendelést írásban visszaigazolja, a munkavégzés feltételeit ugyancsak írásban közli a Megrendelővel és a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi (jelen szerződés 2.b pontja) megrendelésként tartja nyilván.

2.8 Megrendelő vállalja, hogy rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, nyersanyagot a webshoptv.eu számára és szavatolja azok jogtiszta mivoltát, amelyek a felvétel elkészítéséhez szükségesek. Ezeket véglegesítve adja át a webshoptv.eu által meghatározott határidőre. Minden hibás vagy nem megfelelően előkészített adat vagy nyersanyagból fakadó kárt vagy költséget a Megrendelő önként visel.

2.9 A Megrendelő vállalja, hogy – amennyiben a forgatási helyszín a megrendelő telephelyén és annak környezetében van – biztosítja a legmagasabb minőségi felvételi

követelményeknek megfelelő munkaterületet, rendet, tisztaságot. Vállalja a területfoglalási költségeket. Megrendelő biztosítja megfelelő szakembert a felvételek idejére, amennyiben igény van rá.

2.10 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ajánlatban foglalt csomagokon változtatni csak akkor lehetséges, hogyha egyedi ajánlatot kér.

2/a. Csomagajánlatok

2.a.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a csomagajánlatok olyan ajánlatokat tartalmaznak, amelyek célzottan összeállított kampány eszközök, amiket direkt az általános Megrendelői szempontok szerint állítottunk össze, melyeken nincs joga változtatni. Kivétel a változtatás jogát fenntartó ajánlatokban a változtatást megengedő pontok. Amennyiben módosítást kér, egyedi ajánlatként kezeljük.

2.a.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy csomagajánlatokban megrendelt reklámok szerzői jogai a webshoptv.eu tulajdonában vannak, ezért a kész videót csak és kizárólag a webshoptv.eu oldalán és aloldalain, a webshoptv.eu Youtube csatornáján és Facebook adatfolyamában, a megrendelő honlapján, a Megrendelő Facebook adatfolyamában és a Google Adwords reklámrendszerében, és a televíziók reklámblokkjában jelenítheti meg, a csomagajánlatban meghatározott ideig. A videókon szerepelni kell a webshoptv.eu logójának, bármilyen a videót manipuláló tevékenység jogi következményeket von maga után. Amennyiben a Megrendelő megvásárolja a reklámfilm jogdíját, akkor kapja meg a logó és egyéb webshoptv.eu által elhelyezett információktól mentes nyersanyagot.

2/b. Egyedi ajánlatok

2.b.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak az egyedi ajánlat kérésnél van módja beleszólni bármilyen módon is a gyártási folyamatokba, vagyis csak ekkor kérhet változtatást, kivétel a változtatásokat megengedő ajánlatok.

 

3. Hirdetési szerződés létrejötte

3.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshoptv.eu megjelenési felületet biztosít, díj ellenében a www.webshoptv.eu oldalon és aloldalain. Amely az átadás/átvétel napjától számított egy naptári évig biztosítja a megjelenést.

3.2 A webshoptv.eu, Megrendelői felé az alábbi megjelenést biztosítja: Videómarketing oldal, Videó lejátszó felületet akár FULL HD minőségben, (a lejátszás minőségét befolyásolja a felhasználó sávszélessége valamint, képernyő beállításai) minden videóhoz 600 karakter rövid leírást, Megrendelő adatait, rövid program leírást, Google térkép szolgáltatást csatol.

3.3 Egyedi oldal, a webshoptv.eu fenntartja megrendelői számára a kiemelt egyedi tartalmak megjelenítésének lehetőségét, egyedi oldallal vagy aloldallal.

3.4 Lejárat előtt egy hónappal értesítést küldünk és mellékeljük a szolgáltatást megújító ugyancsak egy naptári évre szóló számlát, amennyiben a megújítási számla, adott határidőre nem kerül rendezésre a Megrendelő részéről a lejárati dátumig, akkor a Megrendelő profilját felfüggesztjük és a későbbi esetleges kedvezményekre elveszíti minden jogosultságát.

3.5 Amennyiben a Megrendelő saját reklámokkal, interaktív webes alkalmazásokkal rendelkezik és azokat kívánja megjeleníteni a www.webshoptv.eu oldalon, akkor a webshoptv.eu-­nak jogában áll saját szempontjai szerint mérlegelni és a kérést az aktuális csomagajánlatoktól függetlenül azt egyedi megrendelésként kezelni.

4. Kampány szerződés létrejötte

4.1 Megrendelő megbízza a webshoptv.eu­-t, hogy a Megrendelő által biztosított anyagok alapján – amennyiben külön szerződés nem köti – elvégezze az adott internetes reklámkampány adminisztrációs munkálatait a Megrendelő számára.

4,2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy webshoptv.eu csak akkor kezdi el a munkálatokat, amennyiben a megrendelő a feladat elvégzéséhez minden szükséges adatot, anyagot rendelkezésre bocsájtott.

4.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshoptv.eu egyedi reklámkampány tervezési megbízás esetén, különdíjat számol fel, mely a kampány sikerétől függetlenül megilleti a webshoptv.eu­-t.

 

5. Fizetési rendelkezések

5.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számlák kiegyenlítésére készpénzes és átutalásos fizetésre van mód.

5.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésekor megállapodott, illetve a munkafolyamatok során akár szóbeli szerződés módosítás esetén a webshoptv.eu szerződés módosítási különdíjat számolhat fel, melyről írásban is tájékoztatja a Megrendelőt melyet az köteles elfogadni.

5.3 Megrendelő a szerződés aláírásával tudomásul veszi és önmagára érvényesnek tekinti, hogy átutalásos fizetés esetén 8 munkanap áll rendelkezésére a számlák teljesítésére, akkor is, ha a Megrendelő saját fizetési szabályzattal rendelkezik.

5.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számára készített reklámfilm szerzői jogdíja egyedi meghatározás alá kerül és azt minden esetben köteles elfogadni.

5.5 Megrendelő a szerződés aláírásával tudomásul veszi és önmagára érvényesnek tekinti, hogy nemfizetése esetén, a fizetési határidőtől számított 30. nap után a webshoptv.eu inkasszálhatja a megrendelő bankszámláját, illetve 60. nap után felszámolst kéthet a Megrendelővel szemben. Amennyiben a Megredenlő más okból kerül felszámolás alá, szavatolja a webshoptv.eu kártalanítását.

5.6 A webshoptv.eu jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitelességét, illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen csőd vagy bármilyen követelési eljárás merül fel..

5.7 A webshoptv.eu a teljes és részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a munka elvégzésének arányában köteles a Megrendelő a munka díját megfizetni.

6. Adatvédelem

6.1 webshoptv.eu vállalja, hogy minden ügyfeléről, megrendelőjéről vezetett adatokat titkosan kezeli, és az adatok biztonságáért minden tőle telhetőt megtesz, ugyanakkor az alvállalkozók, mint a webshoptv.eu szolgáltatói partnereinek műszaki és egyéb hibáiból, valamint a számítógépes bűnözésből fakadó károkért nem tudja vállalni a felelősséget.

6.2 A webshoptv.eu a látogatóiról adatokat gyűjt, mint ip cím, böngésző típusa, beállításai, látogató országa/városa, stb. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában érhető el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Amennyiben ezt nem szeretné, a böngészője beállításaival ezt megakadályozhatja, ennek pontos módjáról kérem tájékozódjon a böngészője súgójában. Az oldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL­jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején működnek.

6.3 A valasztasoke minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a működésére vonatkozó törvényeket betartsa.

 

7. Tanácsadás

7.1 A webshoptv.eu vállalja, hogy eddigi multimédia tapasztalatait felhasználva, tanácsot adjon,  eddigi ismeretei alapján. Ugyanakkor 100%­-os sikert nem tud garantálni. Az internetes kiszolgáló rendszerek folyamatosan változnak és az ebből fakadó esetleges változásokért a webshoptv.eu nem vállalja a felelősséget.

7.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webshoptv.eu nem tehető felelőssé semmilyen, a Megrendelőt ért sérelemért, illetve a kampány során elszenvedett kárért.

8. Munkavégzésre vonaktozó rendelkezések

8.1 A webshoptv.eu által közölt munka megkezdési és a befejezési időpontjai tájékoztató jellegűek, ­ ugyanakkor a megrendelőnek csak a jelen szerződés 2.3 és 2.b.1 pontja értelmében van módja változtatni ­ melyek a webshoptv.eu beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű időpontokhoz képest a munkák egyéb késedelmes megkezdéséből, illetve befejezéséből eredő károkért a webshoptv.eu nem vállal felelősséget.

8.2 Megrendelő vállalja, hogy a forgatásra kipihenten, makulátlan állapotban, felkészülten érkezik és minden tőle telhetőt megtesz, hogy a stáb magas minőségű munkát hozzon létre. Bármilyen felkészületlenségből fakadó plusz költséget a Megrendelő visel.

8.3 A webshoptv.eu köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti munka megkezdési és befejezési határidőt betartsa. Ha a webshoptv.eu a munkák megkezdésével a közölt időponthoz képest több, mint 6 (hat) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

9. Titoktartásra vonatkozó rendelkezések

9.1 Megrendelő vállalja, hogy a forgatás során a tudomására jutott gyártási információkat, kampány eszközök használatát, metódusokat, 5 évig titkosan kezeli, illetve, ha szeretné azokat felhasználni, arról írásos engedélyt kér.

9.2 A webshoptv.eu válallja, hogy a forgatás során a tudomására jutott információkat egy évig titkosan kezeli.

10. Elálláshoz való jog

10.1 Amennyiben a Megrendelő a létrejött szerződéstől a munka befejezése előtt eláll, úgy vállalja a webshoptv.eu­nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, a megrendeléstől számított 30 napon belül, valamint a már elvégzett munka értékének 50 %­t, egyedi megrendelés esetén az árajánlatban szereplő munka teljes értékének 100%­t, valamint a webshoptv.eu munkája elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

 

11. Jogviták esetére

11.1 A Felek a jelen szerződésükben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos magyar Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános, valamint a megbízási szerződéseket szabályozó rendelkezéseit tartják irányadónak. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat, amelyek a szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeztek, megkísérlik békés úton, megegyezéssel rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, jogi vitájukban a hatáskörrel és illetékességgel bíró budapesti bíróság jár el.

 

Szívesen állunk rendelkezésre, amennyiben ön nem politikus illetve sexipari dolgozó.